Valorisatie voor gevorderden

Wat
Training van drie middagen waarin je met collega’s en experts uit jouw domein aan de slag gaat met je eigen casus. Met een moderator en experts doorloop je het hele valorisatieproces. Je volgt het hele programma. Tussen de middagen door is er begeleiding om je te helpen de achtereenvolgende stappen te zetten.

Doel
Hoe krijg ik mijn onderzoek gefinancierd? Hoe vind ik externe partners? Hoe valoriseer ik mijn onderzoek? Zoek jij het antwoord op (een van) deze vragen en wil je daar actief mee aan de slag? Deze training biedt jou een gestructureerd traject naar een concreet aanbod voor bedrijfsleven en maatschappij.

Stap 1: Propositie
Hoe vertaal je jouw kennis in een aantrekkelijk aanbod voor maatschappij of bedrijfsleven?

Na afloop van deze training kun je de volgende drie vragen beantwoorden:

  • Welk (maatschappelijk) probleem kun jij met jouw kennis helpen oplossen?
  • Welke partijen zijn bereid om tijd of geld te investeren om hun probleem op te lossen?
  • En met welk aanbod ga jij deze partijen benaderen?

Elk valorisatietraject begint met het identificeren van een probleem of behoefte waar (een onderdeel van) jouw onderzoek een oplossing voor is, deze oplossing is “de propositie”.

In de eerste trainingsmiddag helpen we je met voorbeelden en prikkelende vragen op weg om zo veel mogelijk verschillende proposities rondom jouw onderzoeksthema te vinden. Vervolgens zoeken we bij deze proposities de doelgroep: wie ervaart het probleem? En welke groep is het beste te benaderen? Tot slot besteden we aandacht aan de vorm van het aanbod: hoe maken we een sluitende combinatie van probleem en oplossing? Tussen de eerste en tweede middag maak je zelf een keuze tussen de proposities die tijdens het eerste middag zijn ontstaan. Welke spreekt je het meest aan? Welk probleem wil jij het liefst oplossen?

Stap 2: Validatie
Hoe kom je met jouw boodschap in gesprek met niet-academische organisaties?

Aan het eind van deze middag:

  1. Ben je ‘ready to go’ om met jouw pitch bedrijven en organisaties te benaderen.
  2. Weet je welke mensen binnen welke organisaties je gaat benaderen.
  3. Ben je voorbereid om met deze personen het gesprek aan te gaan over de mogelijke toepassingen van jouw kennis.

De tweede middag richt zich op het vertalen van de propositie naar een pakketje waar andere mensen enthousiast van worden. We maken vervolgens jouw valorisatie-pitch: een korte, indringende boodschap die de aandacht van je publiek zal trekken. We borgen dat iemand die niet bekend is met het onderzoeksveld toch de noodzaak van de oplossing begrijpt. We identificeren ook je publiek: welke de individuen binnen andere organisaties heb je nodig? Vaak geldt: hoe specifieker hoe beter.

Stap 3: Executie
Hoe moet je verder als de eerste partij zijn interesse heeft getoond?

Na afloop van deze middag:

  • Kun je voor jezelf vaststellen wat een kansrijke manier is om jouw onderzoek te valoriseren.
  • Heb je feedback van verschillende relevante partijen op jouw aanbod.
  • Heb je een goed overzicht van de concrete toepassingen van jouw onderzoek en wie jou daarbij kan helpen.

De derde middag bespreken we eerst het proces van de afgelopen periode: welke reacties kwamen er vanuit de markt? Wat heb je geleerd? Daarna ligt de focus op het vervolg: hoe kunnen we op basis van de reactie onze propositie verbeteren? Tot slot bekijken we specifiek voor jouw geval welke vervolgstappen handig zijn, waar je tegen aan kan lopen en welke personen binnen de kennisinstellingen verdere ondersteuning kunnen bieden.