Samenwerking

Veel mooie ideeën komen door samenwerking tot stand. Maar hoe ontstaat zo’n samenwerking, en welke vormen van samenwerking zijn er eigenlijk? In deze sessie wordt aandacht besteed aan de vormen van samenwerking met niet academische partners. Waar begin je, en hoe zorg je dat iedereen baat heeft bij samenwerking?

Leerdoelen

Na afloop weet je:

  • Meer over samenwerking(svormen) tussen bedrijven en kennisinstellingen
  • Wat de ingrediënten voor succesvolle samenwerking zijn
  • Hoe je tot een win-win samenwerking kunt komen