Innovatieproces

Bij innovatie denkt men vaak aan laboratoria en geavanceerde elektronica, maar tijdens deze sessie laten we zien dat er veel andere innovaties mogelijk zijn. Ook wordt duidelijk dat er veel niet-technische kennis nodig is bij (technische) vernieuwing. Er zijn vaak veel verschillende disciplines betrokken bij succesvolle nieuwe producten en diensten. Waar is jouw kennis waardevol?

Leerdoelen

Na afloop weet je:

  • Wat innovatie is en welke vormen van innovatie er zijn
  • Welke kansen multidisciplinaire samenwerking kan opleveren
  • Meer over alfa-gamma kennis als randvoorwaarde voor innovatiesucces