Textmining

Via oud UtrechtInc startup Citeflow is (met bemiddeling door UtrechtVC) een dataset van Rijkswaterstaat gedeeld met Jose de Kruif, onderzoeker van de faculteit Geesteswetenschappen. Hiermee doen de onderzoekers met  een semantische textmining analyse binnen een bestaand project dat CiteFlow doet voor Rijkswaterstaat. In dat onderzoek staat de opzet van een zoekmachine centraal voor het intern identificeren van kennisgebieden en specialisten. Deze worden geidentificeerd op basis van beschikbare e-mail- en intranet-informatie. Op basis van de uitkomsten kan Rijkswaterstaat met de patroonherkenning en duiding van de beschikbare data mogelijk uitspraken doen over aanwezige specialisatiegebieden/clusters. Omdat Jose de Kruif nog veel meer vragen kreeg van externe partijen over textmining, heeft zij binnen de faculteit Geesteswetenschappen het Digital Humanities Lab (DH Lab) opgericht.

Doel: onderzoekssamenwerking

Rol UtrechtVC: bemiddeling en advies

UtrechtVC contact: Mirko Lukacs