Nieuwe concepten in de mantelzorg

Zelfmanagement en mantelzorg; twee thema’s die in het middelpunt van de belangstelling staan als oplossingen om de zorg in Nederland betaalbaar te houden.

Waar uitdagingen zijn, liggen ook kansen. Steeds meer ondernemers zien de mantelzorg als een terrein met potentie. Mezzo, de landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg, merkt dit door de vele ondernemers die zich melden met vragen of verzoeken. Lang niet al deze concepten zijn haalbaar en/of schaalbaar maar een select aantal heeft de potentie om zowel winstgevend voor de ondernemer als van directe impact op de mantelzorgers en zorgvragers te zijn.

UtrechtVC, Mezzo, Syntens/KvK en de Hogeschool Utrecht bieden een aantal van deze ondernemers een programma aan om een aantal concepten een vliegende start of de benodigde versnelling te bezorgen. Op deze manier kunnen zij bijdragen aan de realisatie van een aantal nieuwe innovatieve en schaalbare oplossingen voor de mantelzorg. Een geselecteerd aantal ondernemers krijgt gedurende zes maanden toegang tot het netwerk van Mezzo en wordt begeleid door de Hogeschool Utrecht en UtrechtVC.

Het lectoraat financieel-economische advisering bij Innovatie (lector Hans Duits) van Hogeschool Utrecht ondersteunt de ondernemers via teams van studenten en monitort het proces. Het lectoraat benut dit traject ook om onderzoek te doen naar ondernemerskansen en succesfactoren op de mantelzorgmarkt. UtrechtVC levert expertise en faciliteiten voor ondernemers en studententeams.

Doel: nieuwe oplossingen voor de mantelzorg, samenwerking werkveld – Hogeschool Utrecht

Rol UtrechtVC: Initator en projectmanagement

UtrechtVC contactMartin Kempen