Geneeskunde student met e-learning beter voorbereid

Eerste en tweedejaars geneeskundestudenten van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) kunnen zich via een nieuwe e-learningmethode beter voorbereiden op de praktische lessen in medisch technische vaardigheden zoals lichamelijk onderzoek van de longen, het hart en de buik. Het UMCU heeft hiervoor een aantal modules ontwikkeld, uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum (BSL) brengt ze op de markt. De eerste serie modules is sinds 2014 beschikbaar  via de online ‘BSL Academy’. Geneeskundestudenten en medische professionals van ook andere UMC’s kunnen hier gebruik van maken.

De nieuwe e-learningmodules zijn tot stand gekomen dankzij de samenwerking tussen verschillende afdelingen van het UMCU, waaronder docenten van de afdeling Klinisch Vaardigheidsonderwijs (KVO) van de directie Onderwijs & Opleidingen (dOO) en medewerkers van de afdeling Onderwijstechnologie. De verdere ontwikkeling van e-modules is mogelijk gemaakt door het programma Onbegrensd Leren van de UMCU en door de samenwerking en mede-financiering van uitgever BSL.

Doel: valorisatie en co-financiering

Rol UtrechtVC (Holdings): zakelijke opzet van de samenwerking en van de licentie-overeenkomst, account management

UtrechtVC contact: Mirko Lukacs