Fondsenwerving voor jeugdonderzoek YES!

De Faculteit Sociale Wetenschappen van de UU participeert samen met vier andere landen in de Youth in Europe Study (YES!), een grootschalig en langlopend onderzoek naar de ontwikkeling en ambities van jongeren. In Nederland worden 6.000 jongeren in de leeftijd van 14 tot en met 19 jaar, verdeeld over 100 scholen, gevolgd.

Om ook de schoolverlaters onder deze groep te kunnen blijven volgen, bleek extra financiering nodig. Samen met UtrechtVC is onderzoekster Sanne Smith op zoek gegaan naar extra financieringsbronnen. Sponsoring vanuit het bedrijfsleven bleek in de praktijk moeilijk te combineren met de onafhankelijke opzet van het onderzoek. Vanuit het Utrechtse K.F. Heinfonds is nu een bijdrage van €10.000 toegezegd. Dit maakt het mogelijk ook de schoolverlaters goed te blijven volgen.

Doel: extra financiering voor onderzoek

Rol UtrechtVC: ondersteuning in de benadering van externe partijen

UtrechtVC contacten: Mirko Lukacs