Crowd simulation software

Tijdens een stage bij het Utrechtse bedrijf InControl heeft een stagiair van uit het departement informatica van de Universiteit Utrecht meegewerkt aan de implementatie van specifieke software in een crowdsimulation software pakket. Hieruit ontstond wederzijds de behoefte om deze samenwerking voort te zetten en verder uit te bouwen. UtrechtVC heeft de onderhandelingen gevoerd namens de Universiteit met InControl voor een licentieovereenkomst op gebruik van deze software. Na het sluiten van de licentieovereenkomst wordt verder onderzocht hoe deze samenwerking kan worden verbreed naar de gedragswetenschappen. In simulatie van mensenstromen zijn ook gedragselementen van belang om beter te kunnen voorspellen hoe mensen zich in bepaalde situaties gedragen en hoe zij op objecten of andere individuen reageren.

Doel: opbouwen multidicplinaire samenwerking tussen UU en Incontrol

Rol UtrechtVC: licentie onderhandeling en projectbegeleiding

UtrechtVC contact: Mirko Lukacs