Battle Schuldhulpverlening

Crowdsourcing, het bevragen van een grote groep mensen over een specifiek probleem, biedt Utrechtse onderzoekers en lectoren van HU en UU de mogelijkheid nieuwe concepten binnen te halen tbv hun onderzoek en onderwijs. Door samenwerking met het bedrijf Battle of Concepts (www.battleofconcepts.nl) zet UtrechtVC vragen uit en verzamelt concepten onder ruim 10.000 studenten en alumni (tot 30 jaar) van alle Nederlandse universiteiten en hogescholen.

Het lectoraat Innovatie in Schuldhulpverlening (lector Nadja Jungmann) van Hogeschool Utrecht draagt graag bij aan nieuwe, innovatieve manieren om schulden op te lossen en (beter nog) te voorkomen. Een van de uitdagingen daarbij is mensen ertoe aan te zetten een buffer aan te leggen zodat zij, financieel gezien, tegen een stootje kunnen. Via een battle gaan we op zoek naar nieuwe concepten en instrumenten om dit voor verschillende doelgroepen te realiseren. De jury van de battle (met oa. Nibud, GGN en Menzis) wordt gevormd door organisaties die de concepten en instrumenten daadwerkelijk op de markt en in hun werkkring kunnen introduceren. De concepten worden zoveel mogelijk door studenten van de Hogeschool Utrecht (oa. Nieuwe Dingen Doen van de Faculteit Communicatie & Journalistiek) uitgewerkt.

Doel: nieuwe concepten, samenwerking werkveld – Hogeschool Utrecht

Rol UtrechtVC: Initiator en projectmanagement

UtrechtVC contact: Martin Kempen