Alfa en gamma valorisatie op crossovers

In de praktijk van kennistransfer van kennisnstellingen en in het topsectorenbeleid ligt de nadruk vaak op octrooigebaseerde hightech toepassingen uit de betawetenschappen en life sciences. De rol die de alfa- en gammawetenschappen hebben op het gebied van innovatie en de implementatie van nieuwe technologie komt minder vaak naar voren. Met zijn dienstengerichte economie en brede kennisinstellingen speelt Utrecht een sleutelrol in multidisciplinaire innovaties op ICT-gedreven crossovergebieden als e-learning, e-health, e-sustainability en gaming. Met alfa en gamma valorisatietrainingen, workshops en de bijdrage aan de opzet van een landelijk alfa.gamma-netwerk van de Nederlandse vereniging van Technology Transfer Professionals (TTP) wordt de kennis en ervaring gedeeld en verder opgebouwd met onderzoekers, kennisinstellingen en overheden binnen en buiten Utrecht.

Doel: nationale kennisdeling en samenwerking in alfa/gamma valorisatie

Rol UtrechtVC: trainen van alfa/gamma wetenschappers in het samenwerken met derden en samenwerking met andere kennisinstellingen op dit terrein

UtrechtVC contacten: Mirko Lukacs