UtrechtVC

UtrechtVC is het valorisatieprogramma van de Universiteit Utrecht, UMC Utrecht en Hogeschool Utrecht. Dit programma is ontwikkeld om samenwerkingen tussen bedrijven (consortia), kennis- en onderzoeksinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden te bevorderen. Kennis en creativiteit zijn immers belangrijk voor de Nederlandse economie en maatschappij. Economische prestaties en welvaartsontwikkeling worden steeds meer bepaald door ons vermogen om kennis beschikbaar te stellen voor de maatschappij en toe te passen in nieuwe producten, processen en diensten. Dit noemen we valorisatie.

Samenwerken

Binnen en buiten de kennisinstellingen wordt samenwerking steeds belangrijker. Door ons uitgebreide netwerk in beide werelden, koppelen wij snel de juiste partijen aan elkaar.

Trainingen

Van een korte cursus over het herkennen van valorisatiekansen tot meerdaagse trainingen en masterclasses over ondernemerschap kun je hier terecht.

Visibility

Binnen de Utrechtse kennisinstellingen vindt veel valorisatie plaats. Op Kennisbits is te zien welke waarde het Utrechtse onderzoek en haar onderzoekers bieden.

Support

Hoe breng ik mijn aanbod onder de aandacht bij relevante partijen? Hoe en wanneer leg ik het intellectueel eigendom van mijn vinding vast? Ook voor professionele support bij valorisatie kun je bij ons terecht.


Contact

UtrechtVC
Yalelaan 40
3584 CM Utrecht

Bel: 030 – 253 5854
Mail: contact@utrechtvc.nl