MOOCs: kans of bedreiging?

Massive Open Online Courses (MOOCs) zijn sterk in opkomst. Omdat in deze opzet het cursusmateriaal veelal gratis wordt verspreid over het web, zijn de deelnemers niet aan een locatie gebonden. Dit model heeft grote consequenties voor verschillende aspecten van het huidige onderwijsmodel. Denk bijvoorbeeld aan de rollen van student en docent, onderwijslogistiek en financiën. Daarom experimenteren topuniversiteiten uit de hele wereld, waaronder Nederland, momenteel met voor een breed publiek vrij toegankelijke MOOCs in samenwerking met platforms als Coursera, Udacity, edX en sinds kort het Europese iVersity.

UtrechtVC organiseert dit najaar een serie bijeenkomsten over eLearning in het hoger onderwijs. Bij de eerste bijeenkomst staan MOOCs centraal. Wat hebben MOOCS de kennisinstellingen van het UtrechtScience Park al dan niet te bieden? Wat zijn de kansen, waar liggen de bedreigingen? Voor belangstellenden van binnen en buiten de Utrechtse kennisinstellingen gaan we hierover in discussie met twee experts.

Locatie: Rabobank hotspot ‘HIER’, Heidelberglaan 8, Utrecht

Programma

14.00   Welkom en introductie (Mirko Lukács, business developer, UtrechtVC/Holdings)

14.15   Praktijkcasus MOOC European Law van de Universiteit Leiden (Marja Verstelle, coördinator learning innovation track, Centre for Innovation The Hague, Universiteit Leiden)

15.00  Pauze

15.10  Pan-Europese samenwerking in MOOCs” (Darco Jansen, Programme manager EADTU en Coordinator OpenupEd).

15.55  Wrap up (Mirko Lukács)

16.00   Borrel