Lunchseminar – Valorisatie in het HBO

Het onderzoek dat in het HBO plaatsvindt is praktijkgestuurd en nooit fundamenteel. Is valorisatie in het HBO daardoor makkelijker te realiseren dan op de universiteit? En zo ja, wat is de impact daarvan?

Anton Franken, als lid van het College van Bestuur van Hogeschool Utrecht verantwoordelijk voor valorisatie, deelt zijn visie hierop tijdens het lunchseminar van donderdag 26 juni. De bijeenkomst vindt plaats in het kantoor van Utrecht Science Park (Heidelberglaan 11, Utrecht) van 12.00 tot 13.30 uur.

Ben je benieuwd naar de verworvenheden van het Utrechtse HBO-onderzoek, wil je meer weten over de strategie van de HU met betrekking tot valorisatie en ondernemerschap en wil je netwerken met je collega’s van de andere kennisinstellingen, kom dan ook. Deelname is gratis, aanmelden (tot uiterlijk vrijdag 20 juni) verplicht.