Lunchseminar: Uitreiking van een ton voor innovatie

Wie wint een ton (€ 100.000,-) om zijn innovatieve idee om te zetten in een innovatieve oplossing voor een (maatschappelijk) probleem of innovatief product? Tijdens het lunchseminar van donderdag 15 mei maken we de winnaar(s) bekend. Zorg dat je er bij bent!

Innovatieve ideeën zijn er genoeg in Utrecht maar vaak ontbreekt het aan (voldoende) financiering om het echt verder te brengen. Daarom is UtrechtVC in februari een actie gestart waarmee onderzoekers en ondernemers kans maken op een ton.

Na twee rondes zijn er 7 kandidaten over die in een korte pitch duidelijk maken waarom zij die ton verdienen.

De kanshebbers zijn:

Anique Grob (UMC Utrecht) met TOOLSET, een technologie die vroegtijdig kan voorspellen of vrouwen een vergrote kans hebben hun kind via een keizersnee geboren te moeten laten worden.

Arjen Slooter (UMC Utrecht) met Delerium Monitoring. De gevolgen van een delirium zijn ernstig en naar mate er meer kwetsbare ouderen komen, wordt dit probleem urgenter. Vroegtijdige diagnose en monitoring zijn zeer gewenst. Hiervoor heeft dit team een technologie ontwikkeld.

Erik Hack (UMC Utrecht) met Sintpa. Een synerkine (een fusie-eiwit van twee natuurlijke onstekingsremmende eiwitten) blijkt een sterkere pijnonderdrukkende werking te hebben dan de oorspronkelijke eiwitten. Daarmee zijn ze een aantrekkelijk alternatief voor opiaten. Doel van het project is een verdere stap te zetten om synerkines uiteindelijk als geneesmiddelen te ontwikkelen.

Jos Brouwers (UU Diergeneeskunde) met OIL. OIL is een project om productieprocessen van olien beter te volgen, karakteriseren en  sturen. De kennis die dit oplevert kan worden gebruikt om routinematig diensten voor de levensmiddelen-, famaceutische en chemische industrie aan te bieden.

Laurien Waaijer (UMC Utrecht) met Discover-Diagnose-Destroy by Ductoscopy. Om te voorkomen dat vrouwen preventief hun borsten laten verwijderen bij risico op borstkanker, is DDDD ontwikkeld. Een kijkonderzoek waarbij voorlopers van borstkanker in een vroeg stadium kunnen worden opgespoord en vernietigd met laser.

M. de Jonge (UMC Utrecht) met Gaming met biofeedback voor psychosebehandeling. Dit voorstel behelst de doorontwikkeling van een biofeedback game die kan bijdragen aan behandeling en rehabilitatie van patienten met psychoses door stress te verminderen en aandachtsgerichtheid te vergroten.

Niels Bovenschen en Erik Hack (UMC Utrecht) met  CANOAX. Doel van dit project is het realiseren van een testbatch zogenaamde synerkines voor behandeling van gewrichtsslijtage bij honden.

De winnaar (of winnaars) wordt (worden)  bekend gemaakt door Dr. Ir. Anton Franken, lid van het College van Bestuur van Hogeschool Utrecht die ook de prijs uitreikt.

De bijeenkomst wordt geleid door Hein Roelfsema, MT-lid van UtrechtVC en directeur van het Utrecht Centre of Entrepreneurship.

Benieuwd wie met die ton naar huis gaat? Kom dan donderdag 15 mei van 12.00 tot 13.30 uur naar het lunchseminar in het kantoor van Utrecht Science Park (Heidelberglaan 11, Utrecht). Deelname is gratis, aanmelden verplicht.