Het Grote Stadsdebat

Een serie debatten over de creatieve, leefbare en gezonde stad

Wat is de kracht van de stad? Mensen van allerlei achtergronden, culturen en leeftijden wonen er samen. De stad heeft een rijke geschiedenis en heeft – zeker met een jonge bevolking als die van Utrecht – ook de toekomst. Met zoveel onderwijs, wetenschap en onderzoek is het duidelijk waarom Utrecht zich Stad van kennis en cultuur noemt.

Kan die kracht ingezet worden voor de leefbaarheid in de stad? Op drie avonden onderzoeken we aan de hand van inspirerende voorbeelden wat wetenschappers, politici en actievelingen in wijken voor elkaar kunnen betekenen op het vlak van creativiteit, mensenrechten en gezondheid. Iedereen is welkom: vanuit professionele interesse, vanuit wetenschappelijke bemoeienis of met belangstelling voor burgerschap en innovatief bestuur. Er wordt steeds meer verwacht van burgers op lokaal niveau. Praat mee over de stad en lokale initiatieven.

Maandag 23 september – Social design: De creatieve stad
Denk mee over creatieve verbetering in de stad. Deze aanpak kan een boost betekenen voor de leefbaarheid in de wijk. Zo toveren kunstenaars flats om tot bruisende plekken op Kanaleneiland en werkt Pastoe via social design aan nieuwe vormen van wonen en werken. Met prof. dr. Kim Putters (directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau), Gilbert Isabella (wethouder Ruimtelijke Ordening), prof. dr. Pieter Hooimeijer (Sociale Geografie, UU) en Harm Scheltens (directeur Pastoe fabriek).