Het Grote Stadsdebat

Een serie debatten over de creatieve, leefbare en gezonde stad

Wat is de kracht van de stad? Mensen van allerlei achtergronden, culturen en leeftijden wonen er samen. De stad heeft een rijke geschiedenis en heeft – zeker met een jonge bevolking als die van Utrecht – ook de toekomst. Met zoveel onderwijs, wetenschap en onderzoek is het duidelijk waarom Utrecht zich Stad van kennis en cultuur noemt.

Kan die kracht ingezet worden voor de leefbaarheid in de stad? Op drie avonden onderzoeken we aan de hand van inspirerende voorbeelden wat wetenschappers, politici en actievelingen in wijken voor elkaar kunnen betekenen op het vlak van creativiteit, mensenrechten en gezondheid. Iedereen is welkom: vanuit professionele interesse, vanuit wetenschappelijke bemoeienis of met belangstelling voor burgerschap en innovatief bestuur. Er wordt steeds meer verwacht van burgers op lokaal niveau. Praat mee over de stad en lokale initiatieven.

Maandag 21 oktober – All human rights are local
Hoe creëer je meer binding tussen bewoners? Door ze op innovatieve manieren samen te laten komen. Vanavond brengen we in kaart hoe Utrechtse wijken er qua mensenrechten, zoals veiligheid en onderdak, voor staan. Met o.a. Aleid Wolfsen(burgemeester Utrecht), mr. Laurien Koster (Voorzitter College voor de Rechten van de Mens), Eduard Nazarski (directeur Amnesty International) en prof. dr. Barbara Oomen (Sociologie van de Mensenrechten, UC Roosevelt).