UtrechtVC

Samenwerking tussen academici, organisaties en bedrijfsleven creëert (meer)waarde. UtrechtVC, het Utrechtse Valorisatieprogramma, brengt deze verschillende partijen bij elkaar. Samen realiseren zij kennisuitwisseling en helpen ze economische en/of maatschappelijke waarde te creëren.

Samenwerken

Binnen en buiten de kennisinstellingen wordt samenwerking steeds belangrijker. Door ons uitgebreide netwerk in beide werelden, koppelen wij snel de juiste partijen aan elkaar.

Trainingen

Van een korte cursus over het herkennen van valorisatiekansen tot meerdaagse trainingen en masterclasses over ondernemerschap kun je hier terecht. Wij hebben een uitgebreid aanbod op ieder niveau.

Visibility

Binnen de Utrechtse kennisinstellingen vindt veel valorisatie plaats. Op Kennisbits is te zien welke waarde het Utrechtse onderzoek en haar onderzoekers bieden.

Support

Hoe breng ik mijn aanbod onder de aandacht bij relevante partijen? Hoe en wanneer leg ik het intellectueel eigendom van mijn vinding vast? Ook voor professionele support bij valorisatie kun je bij ons terecht


Contact

UtrechtVC
Postbus 85151
3508 AD Utrecht
Heidelberglaan 11

Bel: 030 – 800 4490
Mail: contact@utrechtvc.nl