Wat
Deze workshop neemt je als onderzoeker of ondersteuner mee door het valorisatieproces aan de hand van een aantal voltooide valorisatietrajecten. Deze casussen doorlopen alle de fasen van propositie, validatie en executie. Je volgt het hele programma.

Stap 1: Propositie
De allereerste stap in het valorisatieproces is het vinden van een maatschappelijke uitdaging waar de onderzoeker een oplossing voor kan bieden. De grootste uitdaging is meestal om een complex en abstract onderzoek te vertalen in een oplossing voor een dergelijke uitdaging. Deze vertaalslag wordt voor alle casussen gegeven. Deze problemen hebben allemaal ook een ‘eigenaar’, iemand die het probleem in sterke mate ervaart en vaak bereid is om te investeren om het probleem op te lossen. We laten ook zien hoe deze groepen gevonden werden door de onderzoekers.

Stap 2: Validatie
De volgende stap van het proces is om de gevonden probleem/oplossingscombinatie te testen in de werkelijkheid. Bij een aantal van de casussen is duidelijk te zien dat de originele oplossing die werd voorzien sterk veranderd is gedurende het proces. Daarnaast is het ook belangrijk om in de manier van naar buiten treden met de wetenschappelijke kennis de afstemming te vinden met het publiek: dit seminar gaat ook in op de beste manier om de propositie over te brengen aan een andere partij.

Stap 3: Executie
Het vervolg van het valorisatieproces is vaak afhankelijk van de aard van de valorisatie: een tentoonstelling voor een museum kent een ander valorisatietraject dan een psychologisch behandelprotocol. We gaan bijvoorbeeld in op de vormen van samenwerking en kwesties rondom intellectueel eigendom. Tot slot laten we zien wat de valorisatie van het onderzoek betekent heeft voor de wetenschappers in kwestie. Was hun traject het einde van hun wetenschappelijke carrière? Of hebben ze juist een nieuwe bron aan data gevonden die ze weer konden gebruiken voor belangrijk vervolgonderzoek?