Ondersteuning finalisten innovatiewedstrijd

Op 15 mei j.l. won Erik Hack € 100.000,- voor zijn innovatie Synerkines: een innovatieve behandeling van chronische pijn en ontstekingsremmers. Het geldbedrag wordt gebruikt om de synerkine (een fusie-eiwit) verder te ontwikkelen zodat het uiteindelijk als geneesmiddel op de markt kan worden gebracht.

De inzenders die niet in de prijzen zijn gevallen, kunnen bij UtrechtVC terecht voor verdere begeleiding in het vinden van een business partner, bescherming van intellectueel eigendom en bijvoorbeeld financiering van hun onderzoek. Maar ondersteuning vanuit andere partijen is natuurlijk ook welkom.

De zes overige finalisten waren:

Anique Grob (UMC Utrecht) met TOOLSET, een technologie die vroegtijdig kan voorspellen of vrouwen een vergrote kans hebben hun kind via een keizersnee geboren te moeten laten worden.

Arjen Slooter (UMC Utrecht) met Delerium Monitoring. De gevolgen van een delirium zijn ernstig en naar mate er meer kwetsbare ouderen komen, wordt dit probleem urgenter. Vroegtijdige diagnose en monitoring zijn zeer gewenst. Hiervoor heeft dit team een technologie ontwikkeld.

Jos Brouwers (UU Diergeneeskunde) met OIL. OIL is een project om productieprocessen van oliën beter te volgen, karakteriseren en sturen. De kennis die dit oplevert kan worden gebruikt om routinematig diensten voor de levensmiddelen-, famaceutische en chemische industrie aan te bieden.

Laurien Waaijer en Tjeerd de Boorder (UMC Utrecht) met Discover-Diagnose-Destroy by Ductoscopy. Om te voorkomen dat vrouwen preventief hun borsten laten verwijderen bij risico op borstkanker, is DDDD ontwikkeld. Een kijkonderzoek waarbij voorlopers van borstkanker in een vroeg stadium kunnen worden opgespoord en vernietigd met laser.

Saskia Palmen en Floor Scheepers (UMC Utrecht) met Gaming met biofeedback voor psychosebehandeling. Dit voorstel behelst de doorontwikkeling van een biofeedback game die kan bijdragen aan behandeling en rehabilitatie van patienten met psychoses door stress te verminderen en aandachtsgerichtheid te vergroten.

Niels Bovenschen en Erik Hack (UMC Utrecht) met  CANOAX. Doel van dit project is het realiseren van een testbatch zogenaamde synerkines voor behandeling van gewrichtsslijtage bij honden.