Zeven onderzoekers en ondernemers maken kans op € 100.000

De actie ‘Win een ton met je innovatieve idee’ die van 10 februari tot 7 maart bij de Utrechtse kennisinstellingen liep, heeft 24 concrete innovatie-ideeën opgeleverd. Zeven daarvan zijn geselecteerd voor de finale. De finalisten krijgen de kans hun concepten in meer detail uit te werken en te pitchen voor een professionele jury. Een of meer winnaars worden op 1 mei bekend gemaakt.

De ingediende ideeën varieerden van  gaming concepten, interactieve platforms tot medisch technologische innovaties. De meeste deelnemers kwamen vanuit het UMC (6), de overige ideeën kwamen vanuit het bedrijfsleven (5), Diergeneeskunde (4), Hogeschool Utrecht (3), REBO (1), FSW (1), GW (1), GEO (1). Vrijwel alle indieners werkten al samen met een derde partij, de overige hebben voor deze actie een partnerschap opgezet. Zowel onderzoekers als ondernemers brachten ideeën in.

Een vakkundige, multidisciplinaire jury heeft de afgelopen weken alle ingediende ideeën beoordeeld. Daarbij is vooral gelet op hoe innovatief het idee is, of het technisch haalbaar is, er inderdaad Utrechtse kennis aan ten grondslag ligt en uiteindelijk of het dit kalenderjaar wordt afgerond.

De competitie gaat verder met de 7 geselecteerde voorstellen waaruit op 1 mei een of meerdere winnaars bekend worden gemaakt. Voor een vervolg van de overige ideeën, kunnen de indieners gebruik maken van een van de overige financiersmogelijkheden. UtrechtVC helpt hen daarin graag op weg.