Midterm-rapportage

Utrechts onderzoek en ondernemerschap leveren een wezenlijke bijdrage aan het oplossen van sociale, maatschappelijke en economische uitdagingen. Steeds meer onderzoekers nemen in hun onderzoek het (maatschappelijk) belang van hun resultaten als uitgangspunt. Ze creëren samenwerkingsmogelijkheden en leggen verbindingen die voor alle betrokkenen nieuwe mogelijkheden biedt.  Dat doen ze zowel binnen de Utrechtse kennisinstellingen als daarbuiten. Zo realiseren onderzoekers en externe partners samen waarde. Een ontwikkeling die versneld wordt door een veranderend financieringsklimaat voor onderzoek en onderwijs.  Dat levert niet alleen iets op voor het onderzoek en onderwijs maar voor de hele samenleving. Het aantal samenwerkingen neemt toe, net als het aantal uitvindingen. In drie jaar tijd is dat laatste aantal bijna verdrievoudigd. Bovendien is het aantal verstrekte licenties op Utrechtse kennis en uitvindingen voor verdere ontwikkeling door bedrijven verdubbeld.

In de midterm is te zien wat in de eerste helft van het Utrechtse valorisatieprogramma is gerealiseerd.