Samenwerking Universiteit Utrecht en MSD Animal Health om vaccin tegen varensdiarree virus te ontwikkelen

Universiteit Utrecht en MSD Animal Health hebben een overeenkomst gesloten om gezamenlijk  een vaccin te ontwikkelen tegen het virus voor varkensdiarree (Porcine Epidemic Diarrhea Virus (PEDV)). De overeenkomst geldt voor 12 maanden.

Het varkensdiarree-virus veroorzaakt ernstige diarree en braken. Het kan leiden tot een sterfte van 100 procent bij jonge varkens en verminderde groei bij oudere biggen. Het virus werd voor het eerst geïdentificeerd in Europa in 1971. In 1982 ontwikkelde het zich tot een epidemie in Azië en verspreidde zich verder naar de Verenigde Staten in 2013.

Vaccin-ontwikkeling voor PEDV was altijd moeilijk omdat het virus in cellen moest worden gekweekt. Tot voor kort konden die cellen bovendien niet genetisch  worden gemanipuleerd. ‘Samen met de Universiteit Utrecht onderzoek doen naar een PEDV vaccin, is uiterst waardevol voor ons ‘, zegt Dr KJ Varma , Senior Vice President, Research & Development, MSD Animal Health . ‘Universiteit Utrecht heeft tientallen jaren ervaring in onderzoek naar veterinaire virussen. Daarnaast heeft de universiteit al een aantal aanknopingspunten voor de ontwikkeling van een PEDV vaccin.’

Peter Rottier , Ph.D. , hoogleraar Virologie , Universiteit Utrecht verwacht met deze samenwerking sneller tot een vaccin te komen. ‘Tot die tijd, is sanitaire discipline de belangrijkste verdediging tegen dit virus’, zegt Rottier.