Utrechtse student ondernemender dan ooit

De Global Entrepreneurship Week (GEW) is gisteren geopend door collegevoorzitter van Universiteit Utrecht Marjan Oudeman. Tijdens haar speech benadrukte zij dat de problemen waar de wereld nu voor staat, vraagt om jonge ondernemende mensen. “Het is van maatschappelijk belang dat kennisinstituten ondernemerschap hoog op de agenda houden.”

De belangstelling voor ondernemerschapsonderwijs in Utrecht neemt enorm toe. Dat blijkt uit de aanmeldingen voor de cursussen die aan Universiteit Utrecht (UU), Hogeschool Utrecht (HU) en het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) worden gegeven. In dit academische jaar zijn er 1459 inschrijvingen voor ondernemerschapsonderwijs aan de UU, praktisch een verdrievoudiging in vergelijking met 2010.

Groei door brede toegankelijkheid

Het Utrechtse ondernemerschapsonderwijs heeft een vlucht genomen in de afgelopen twee jaar. Binnen de studie kunnen studenten op verschillende manieren kennismaken en zich verdiepen in ondernemerschap. Ze hebben de mogelijkheid om in het begin van hun studie cursussen te volgen om zo vroeg mogelijk kennis te maken met het vakgebied. “Het gaat hier niet alleen om economie-studenten. De afgelopen twee jaar hebben we het onderwijs op het gebied van ondernemerschap toegankelijk gemaakt voor studenten van alle studierichtingen. En ook daar slaat ondernemerschap aan,” aldus Hein Roelfsema, directeur van het Utrecht Center for Entrepreneurship (UtrechtCE). Dit beeld is terug te zien in de groei van het aantal studenten dat deelneemt aan cursussen, stages en afstudeertrajecten. Het ondernemerschapsonderwijs combineert theorie en praktijk en gaat verder dan alleen het schrijven van een business plan. Studenten gaan met hun inhoudelijke kennis aan de slag en doen dit vaak in samenwerking met ondernemers en bedrijven.