Potentiele maatschappelijke impact onderzoek inzichtelijk gemaakt

Vandaag maakt UtrechtVC de winnaars bekend van de Utrecht Valorisatie Challenge voor promovendi van de Universiteit Utrecht en het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Vorige maand  toonden 109 promovendi de maatschappelijke relevantie en de potentiële impact van hun onderzoek  aan door het invullen van een vragenlijst. Vier van hen hebben een sponsorbijdrage van € 1000 gewonnen voor het drukken van hun proefschrift. 

Substantieel valorisatiepotentieel
Het doel van de challenge was inzicht te krijgen in het valorisatiepotentieel van het promotieonderzoek in Utrecht. Het blijkt dat de helft van de ingediende vragenlijsten concreet valorisatie-potentieel heeft. Om dit potentieel uit te nutten, gaan de valorisatie professionals van UtrechtVC de deelnemers hiermee helpen.

Groot aantal inzendingen
De inzendingen die het hoogste scoorden, stellen in hun onderzoek de maatschappelijk uitdagingen centraal en laten duidelijk zien hoe hun onderzoek bijdraagt ​​aan de oplossingen daarvan. Bovendien zoeken deze onderzoekers actief samenwerking met partners en belanghebbenden.

“Hoe eerder onderzoekers nadenken over de mogelijke toepassing van hun onderzoek, hoe groter de kans op maatschappelijke impact.” , zegt Bas Allart , directeur van UtrechtVC , “We zijn positief verrast door het grote aantal inzendingen. Hieruit blijkt duidelijk dat in het wetenschappelijke ecosysteem van Utrecht veel verborgen valorisatiemogelijkheden liggen.”

En de winnaars zijn …
Mariska den Hartogh (UMC Utrecht) – Onderzoek naar borstsparende behandeling van borstkanker door middel van MRI gecontroleerde bestraling. Samenwerking met het bedrijfsleven (Philips en Electa) en (inter) nationale medische centra.

Pieter Baay (Faculteit Sociale Wetenschappen) – Onderzoek naar de jeugdwerkloosheid en het identificeren van mechanismen waarmee werkzoekenden profiteren van hun onderscheidende vaardigheden. Samenwerking met onderwijsinstellingen en instellingen voor beroepsonderwijs, leerkrachten en beleidsmakers.

Marjolein Derks (faculteit Diergeneeskunde) – Onderzoek naar de effectiviteit van het advies van de dierenarts en de bedrijfseconomische gevolgen. Samenwerking met de veterinaire sector en de dierenartsen.

Steven Woudenberg ( FNWI ) – Onderzoek en ontwikkeling van een monitoringsysteem dat ook klinische beslissingen ondersteunt voor de detectie van vogelgriep bij pluimvee. Interdisciplinaire samenwerking met de faculteit Diergeneeskunde, Central Veterinary Institute, onderdeel van Wageningen UR en in co-creatie met de pluimveesector.

De challenge is georganiseerd in samenwerking met de PrOUt PhD-netwerk en de stafdienst Onderwijs & Onderzoek van de Universiteit Utrecht.