‘Geen boek maar een MOOC’

Veel hoger onderwijsinstellingen hebben projecten en initiatieven op het gebied van Massive Open Online Courses (MOOCs). Om kennis en ervaring te delen op dit gebied, organiseerde UtrechtVC op dinsdag 24 september een bijeenkomst rond dit thema.

Duidelijk werd dat vanuit meerdere kanten binnen de Utrechtse kennisinstellingen gekeken wordt naar de mogelijkheden die MOOCs kunnen bieden voor onderwijs en onderzoek. Moeten we zelf MOOCs maken om mee naar buiten te treden of is het verstandiger (en kosteneffectiever) met bestaande MOOCs het curriculum te verrijken? Wat vraagt het opzetten ervan van een organisatie en wat levert het op? Marja Verstelle, projectleider Massive Open Online Course bij Universiteit Leiden, vertelde over haar ervaringen. Enthousiaste docenten zijn (ook hier) vaak de trekkers van de innovatie. ‘Niet wachten op beleid’, is haar advies, ‘maar gewoon beginnen’.

In Leiden is men met het nadenken over MOOCs gestart na een sessie over hoe het onderwijs er in 2035 moest uitzien. Al snel werd duidelijk dat die generatie studenten niet meer werkt met boeken, maar met gefilmde beelden die ze waar en wanneer zij willen, kunnen bekijken. Geen boek maar een MOOC dus.

Het serieus opzetten van MOOCs, zo heeft Universiteit Leiden ervaren, kost veel organisatie en commitment. Maar het levert ook wat op: voor de eerste twee MOOCs van Leiden meldden zich tienduizenden cursisten aan uit 153 landen, waarvan een flink deel de gehele cursus ook doorliepen.  Een MOOC is ook veel meer dan je lesaanbod verfilmen en onder studenten verspreiden. In de MOOCs zijn ook quizzen opgenomen, de deelnemers kunnen via peer assessment toetsen wat ze hebben geleerd, ze kunnen chatten met de docent en nog veel meer.

UtrechtVC ondersteunt MOOCs-initiatieven door Utrechtse initiatiefnemers met elkaar te verbinden, te adviseren over samenwerking en afspraken met MOOC-platformaanbieders (intern of extern) en te adviseren over samenwerking met externe partijen en het beroepenveld door middel van de inzet van MOOCs.

MOOCs was het eerste onderwerp in de serie eLearning@USP. Tijdens volgende bijeenkomsten, die op deze site worden aangekondigd, staan geaccrediteerde en betaalde vormen van eLearning centraal.

Meer informatie: mirko.lukacs@utrechtholdings.nl en ivo.plakman@utrechtvc.nl