“Denk van buiten naar binnen”

Samenwerken, binnen en buiten het hoger onderwijs, wordt steeds belangrijker. En zeker voor wie opleidt voor en met de beroepspraktijk is het onmisbaar. Toch is het niet voor iedereen vanzelfsprekend hoe je dat dan doet en met wie. Juist daarom organiseerde UtrechtVC samen met lector Nadja Jungmann (Schulden en Incasso) een masterclass rond dit thema tijdens het jaarcongres van Hogeschool Utrecht.

In een twee uur durende interactieve bijeenkomst kwamen verschillende aspecten van samenwerken en het belang van profilering aan de orde.

Mirko Lukács, business developer bij UtrechtVC, schetste dat onderzoekers en bedrijven elkaar nodig hebben en hoe de een de ander verder kan helpen. “Wat daarbij steeds weer opvalt,” merkt Mirko op “is dat de blik van beide partijen naar buiten is gericht.” Wie in zijn eentje probeert problemen op te lossen, komt meestal niet ver. “En die docenten en onderzoekers die zich op maatschappelijke vraagstukken richten, excelleren daarbij vaak ook in onderwijs en onderzoek.”

Nadja Jungmann haakte daarop in met haar persoonlijke ervaring. In haar onderzoek staan altijd twee vragen centraal: wat werkt en, wat is het rendement. Om niet afhankelijk te zijn van subsidies (die vaak voor langjarig onderzoek worden gegeven) maar ook niet van alleen korte onderzoeken van buiten de kennisinstellingen, kiest Nadja ervoor eigen projecten op te zetten en uit te voeren. “Dat doe ik altijd met een externe opdrachtgever. Die heeft immers een vraag. Het project wordt gefinancierd door de beroepspraktijk maar de opzet van het onderzoek komt van het lectoraat.” Een voorbeeld dat Nadja noemt is de kosten/baten-analyse van schuldhulpverlening waaruit bleek dat waar je € 1,- investeert in schuldhulpverlening, je elders € 1,40 bespaart. En dat zijn resultaten waar de media ook oren naar hebben waardoor er nòg meer aandacht komt voor het onderwerp en mogelijk ook (extern gefinancierd) vervolgonderzoek. “Relaties opbouwen met de media is een kwestie van anticiperen en investeren”, voegt Nadja hier aan toe, “maar het betaalt zich daarna dubbel uit in de aandacht die je krijgt”.

In het tweede deel van de masterclass gingen de deelnemers zelf aan de slag. Rond de thema’s: stages, projecten en profilering deelden zij hun ervaringen en hielpen elkaar verder.

Er blijkt binnen de HU veel behoefte te bestaan aan meer samenwerking met het beroepenveld. Dat vraagt onder meer om het intern delen van kennis en contacten, een duidelijke profilering van de organisatie(onderdelen) en enige flexibiliteit. Maar het begint bij het richten van de blik: van buiten naar binnen. Denk niet alleen vanuit wat jij wil onderzoeken of wat in jouw opleiding centraal staat, maar vraag in het veld wat er leeft en pas daar je (onderzoeks)vraag en dus je aanbod op aan. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

Wie meer wil weten over het belang van profilering voor samenwerking, kan contact opnemen met UtrechtVC  op 030 253 7093 of e-mail: contact@utrechtvc.nl.