Tweede Life Sciences Incubator op Utrecht Science Park

Het Utrecht Science Park krijgt een tweede Life Sciences Incubator (LSI). Deze is nodig om de stijgende huisvestingsvraag van startende ondernemers in life sciences naar kantoor en laboratoria te beantwoorden. De bouw van de LSI wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie en bijdragen van de Gemeente Utrecht en de Provincie Utrecht. Ontwikkel- en bouwpartner GiesbersWijchen en Mecanoo architecten zijn samen verantwoordelijk voor ontwerp en realisatie.

De nieuwbouw van circa 6.200 m2 bruto vloeroppervlak verrijst naast de bestaande incubator, het Alexander Numangebouw aan de Yalelaan. Beide gebouwen krijgen één gezamenlijke entree. Het realiseren van nieuwbouw is in lijn met de doelstelling van het Utrecht Science Park om faciliteiten voor kennisintensieve bedrijvigheid te realiseren. De vraag naar deze faciliteiten is groter dan het aanbod dat momenteel in het USP beschikbaar is. Voor het project zijn subsidies toegekend van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), gemeente Utrecht en Provincie Utrecht voor een totaalbedrag van 6,9 miljoen euro. De uitvoering van de LSI start in maart 2014 en wordt naar verwachting 1 juli 2015 opgeleverd.

Gebruikswaarde + Belevingswaarde + Toekomstwaarde
Stichting Incubator en Universiteit Utrecht beoordeelden de inschrijvingen voor design & build op met name drie criteria:
1. Gebruikswaarde voor de eigenaar en huurders, zoals integraliteit, flexibiliteit, innovatie, verhuurbaarheid, uitstraling en bevordering van interactie; 2. Belevingswaarde voor huurders en omgeving, zoals de mate waarin LSI een eigen uitstraling heeft en onderscheidend is in USP De Uithof en 3. Toekomstwaarde voor de eigenaar, gemeten in de hoogte van de levenscycluskosten.

De aanbesteding is gegund volgens het principe van Best Value Procurement waarbij de prestatie van marktpartijen en het creëren van de hoogste waarde centraal staan. Giesbers/Mecanoo is de opdracht gegund omdat zij het plan met inachtneming van het beschikbaar gestelde budget naar het hoogste economisch optimum heeft getild en daarmee hogere waarde toegevoegd heeft.

BREEAM Outstanding’

In lijn met de duurzaamheidsambitie van de Universiteit Utrecht wordt voor de LSI de BREEAM-kwalificatie ‘Excellent’ gehanteerd. BREEAM is een certificeringsmethode die duurzaamheid integraal en in brede zin definieert en benadert. Giesbers/Mecanoo heeft de nadrukkelijke ambitie om voor de LSI-kantoren de kwalificatie ‘Outstanding’ te halen en daarmee de gewenste duurzaamheidsambitie te overstijgen.

De LSI: een uitnodigende en transparante ontmoetingsplek

De LSI is een verzamelgebouw voor startende bedrijven op het gebied van Life Sciences en gaat zowel laboratoria als kantoren huisvesten. Bij de ontwikkeling van het gebouw staan uitstraling, toegankelijkheid, flexibiliteit en efficiëntie centraal. Het gebouw krijgt een professionele, zakelijke en functionele uitstraling. Met efficiënt gebruik van de ruimte wordt rekening gehouden om toekomstige groei en krimp van gebruikers, zoals startende en MKB Life Sciences bedrijven op te vangen. De LSI wordt een transparant en uitnodigend gebouw, opgetrokken uit glas. Door het gebruik van de juiste zonwerende beglazing in combinatie met de schuine positionering van de gevel ontstaat een natuurlijke zon- en warmtewering. De toepassing van alleen glas heeft een positieve impact op de levenscycluskosten als het gaat om vervanging, onderhoud en duurzaam materiaalgebruik. Verder is bijzonder aan het ontwerp het in het centrale atrium gelegen ensemble van bruggen en trappen dat ontmoeten en samenwerken bevordert.