Nieuw instrument detecteert honderden organische stoffen boven bos

Klimaatonderzoekers van de Universiteit Utrecht en de Universiteit van Berkeley (VS) hebben voor het eerst de opname en uitstoot van organische stoffen door een bos gedetailleerd gemeten. Tot nu toe was dat alleen mogelijk voor de belangrijkste stoffen die de typische ‘bosgeur’ veroorzaken, maar nu maten de wetenschappers ook honderden andere stoffen. Deze kennis is belangrijk om de invloed van planten op het klimaat beter te begrijpen. Een artikel over dit onderzoek verscheen deze week in het toonaangevende tijdschrift Science.

De onderzoekers deden metingen boven een sinaasappelplantage in Californië – vergelijkbaar met een bos – met een speciale massaspectrometer. Hiermee konden ze het gehele spectrum aan organische stoffen detecteren, in totaal 494. “De ‘nieuwe’ verbindingen zijn belangrijk om de koolstofbalans boven een ecosysteem te begrijpen”, zegt Rupert Holzinger, klimaatonderzoeker aan de Universiteit Utrecht. “Zo ontdekten we dat de sinaasappelplantage bijna drie maal zoveel koolstof uitstoot via de ‘nieuwe’ organische verbindingen als via de tien hoofdverbindingen die we tot nu toe konden meten.”

Klimaat
“De nieuwe tool is belangrijk om de rol van de biosfeer in het klimaatsysteem beter te begrijpen”, legt Holzinger uit. “De chemische processen boven bossen waren tot nu toe moeilijk te doorgronden, terwijl deze wel de concentratie van de belangrijkste boeikasgassen beïnvloeden. Met de honderden stoffen die we voor het eerst hebben gedetecteerd, krijgen we wellicht meer inzicht in deze processen.” “Ook zijn deze stoffen samen met luchtvervuiling waarschijnlijk een belangrijke bron voor fijnstof”, vervolgt Holzinger. “En dat heeft ook zijn weerslag op het klimaat vanwege wolkenvorming en weerkaatsing van zonlicht. Hier liggen tegenwoordig de grootste onzekerheden bij het nauwkeurig voorspellen van het klimaat.”

Universiteit Utrecht en duurzaamheid
Binnen onderzoek, onderwijs, valorisatie en bedrijfsvoering neemt duurzaamheid, als een van de vier strategische thema’s van de Universiteit Utrecht, een belangrijke plaats in. De universiteit neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om in ecologisch, economisch en sociaal opzicht een actieve bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving. Ook ziet de Universiteit Utrecht het als onderdeel van haar maatschappelijke taak om studenten en medewerkers bewust te maken van de uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, en middels onderzoek bij te dragen aan oplossingen voor deze uitdagingen.

Bron: Universiteit Utrecht