Utrecht presenteert zich tijdens Dag van de Valorisatie

Met twee workshops hebben de Utrechtse kennisinstellingen dit jaar bijgedragen aan de Dag van de Valorisatie op 11 juni j.l.

Rob van Lambalgen, faculteitsdirecteur Economie & Management van Hogeschool Utrecht, liet zien hoe de kennisinstellingen op het Utrecht Science Park en de regionale economie in Utrecht zich ontwikkelen tot een krachtig ‘ecosysteem’. De kracht zit vooral in de koppeling van kennis en bedrijvigheid tussen cross-over-disciplines zoals ICT, zorg, duurzaamheid en creatieve industrie. Juist op de raakvlakken daarvan ontstaan innovaties met nieuwe bedrijvigheid.

Op deze cross-over-gebieden kunnen de alfa- en gammawetenschappen de smeerolie zijn voor valorisatie. Dat liet Mirko Lukács, business developer op het Utrecht Science Park, aan de hand van enkele voorbeelden zien. De ontwikkeling van de serious game ‘Het spel van de Gouden Eeuw’ door geesteswetenschappers is namelijk een samenwerking met de Dutch Game Garden. Ook de integratie van gedragskenmerken in crowd simulation software die is ontwikkeld aan het departement Informatica van de UU is een voorbeeld net als de ontwikkeling en vermarkting van e-learningmodules vanuit het UMCU Utrecht.

Valorisatie – of het tot maatschappelijke en economische waarde maken van kennis uit onderzoek – is volgens Lukács geen eenvoudig proces. Utrecht weet dit inmiddels succesvol te doen, vooral door de ondernemende onderzoekers hierin te begeleiden en door multidisciplinaire samenwerking met marktpartijen op te zetten.

Voor meer informatie over de Dag van de Valorisatie zie http://www.valorisatie.nu/index.php/dvdv