E-learning primeur voor geneeskundestudenten UMC Utrecht

Eerste en tweedejaars geneeskundestudenten van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht) kunnen zich als eersten via een nieuwe e-learningmethode beter voorbereiden op de praktische lessen in medisch technische vaardigheden zoals lichamelijk onderzoek van de longen, het hart, de buik en diverse aanvullende verrichtingen. UMC Utrecht heeft hiervoor een aantal modules ontwikkeld, uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum (BSL) brengt ze op de markt.

Op donderdag 31 januari 2013 werd een overeenkomst getekend tussen UMC Utrecht en BSL. De eerste serie van 12 modules is in de tweede helft van 2012 beschikbaar via de online ‘BSL Academy’. Dan kunnen ook andere UMC’s, geneeskundestudenten en medische professionals hier over beschikken. De nieuwe e-modules zijn tot stand gekomen dankzij de samenwerking tussen veel verschillende afdelingen van het UMCU. Clinici en docenten van de verschillende divisies gaven inhoudelijke input. Docenten van de afdeling Klinisch Vaardigheidsonderwijs (KVO) van de directie Onderwijs & Opleidingen (dOO) voerden een pilot uit. Verschillende andere medewerkers van Onderwijstechnologie, ondersteund door de opleiding geneeskunde en de dOO waren inhoudelijk betrokken. De verdere ontwikkeling van e-modules is mogelijk gemaakt door het programma Onbegrensd Leren met medewerking van multimedia.

Utrecht Holdings, de organisatie die de Utrechtse kennisinstellingen ondersteunt met het veilig stellen van rechten en de vermarkting van kennis, heeft deze samenwerking helpen vormgeven en het contract opgesteld.

Meer informatie?
UMC Utrecht: Femke Jongen-Hermus, docent medisch technische vaardigheden, F.JongenHermus@umcutrecht.nl
Utrecht Holdings: Mirko Lukács, business developer, mirko.lukacs@utrechtholdings.nl