Hogeschool Utrecht start Center of Expertise voor de Creatieve Industrie

Hogeschool Utrecht is, met steun van het ministerie van OCW, een Center of Expertise gestart voor de creatieve industrie gericht op interactieve media. De volledige naam is U Create, Centre of Expertise Creative Industrie.  De creatieve industrie is een belangrijk speerpunt in de regio en één van de Nederlandse topsectoren. Hogeschool Utrecht is de grootste opleider voor de creatieve industrie in de regio en leidt diverse onderzoeksprojecten voor en samen met de sector.

De toewijzing van het Center of Expertise (CoE) biedt een geweldige kans om de ontwikkeling van het onderwijs en onderzoek te verdiepen en de creatieve sector te versterken. Een sector waarin nieuwe (technologische) ontwikkelingen elkaar razendsnel opvolgen; die voor 90% uit ZP-ers en kleine MKB-bedrijven bestaat en waarvoor samenwerken in netwerken en met andere disciplines steeds belangrijker wordt.

In het onderzoeksprogramma van U Create ligt de nadruk op het ondersteunen van innovatie in de sector door wetenschappelijke kennis naar praktische informatie en toepassingen te vertalen en samen met bedrijven nieuwe innovatie- en businessmodellen te ontwikkelen en concrete producten en diensten te ontwikkelen.

Het onderwijsprogramma is gericht op ondernemerschap, innovatie en multidisciplinaire samenwerking en zal samen met docenten en studenten ontwikkeld worden. Hiermee wordt invulling gegeven aan de kennis-, innovatie- en human capital agenda die door bedrijven, kennisinstellingen en overheden zijn opgesteld voor de topsector creatieve industrie.

Het CoE werkt onder andere samen met het Utrecht Valorisation Center, incubator UtrechtInc, Taskforce Innovatie en iMMovator. Daarnaast is het CoE in gesprek met bedrijven en kennisinstellingen die, naast Hogeschool Utrecht, willen participeren of gezamenlijk projecten willen uitvoeren. Nathalie Waser (Directeur) en Harry van Vliet (Wetenschappelijk Directeur) gaan U Create, Centre of Expertise Creative Industrie leiden. Nathalie Waser was programmamanager van het speerpunt Creatieve Industrie en Harry van Vliet lector Crossmedia Business binnen Hogeschool Utrecht.