Dit is de website van UtrechtVC, het Utrechtse valorisatieprogramma. Het project ging van start begin 2011 en eindigt december 2016. Je kunt hier zien wat er in de afgelopen jaren is bereikt en hoe we de opbrengsten van het programma hebben verduurzaamd. Vanuit Utrecht Holdings adviseren en ondersteunen we wetenschappers bij het realiseren van impact, bij UtrechtInc bieden we start-up support en het ondernemerschapsonderwijs is belegd bij het Center of Entrepreneurship van de Universiteit Utrecht en entrepreneurship@hu van Hogeschool Utrecht.

Kennisbits

Hapklare stukjes maatschappelijke waarde

Vragen over samenwerking?